آلرژی نجارها

آلرژی نجارها

استنشاق گرد و غبار چوب می تواند ناراحتی هایی برای نجار ایجاد کند. بهترین راه کنترل گرد و غبار، جلوگیری از تولید یا خنثی کردن آن قبل از انتشار در محیط کار است. وقتی گرد و غبار در هوا پخش شود، کنترل آن مشکل تر خواهدشد
چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم ؟

چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم ؟

محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد آلودگی را می توان به عنوان یک تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی ، شیمیایی ، و زیست محیطی هوا ، آب ، یا زمین تعریف کرد که باعث به خطر انداختن سلامت جسمی و روانی ، بقا و فعالیت های انسان و یا سایر موجودات زنده می شود.