سرماخوردگی

  • رینیت ویرال

در3روز اول بتدریج اوج می گیرد ظرف 3روز بعدی کاهش می یابد وتا3روز بعد هم ازبین می رود پس طول دوره از4روز تا 10روز بیشتر نیست

فقط 2%سرماخوردگی ها تبدیل به عفونت باکتریال سینوس میشوند

  • رینوسینوزیت ویرال

دردرگیری ویروسی سینوس ها هم حداکثر14 روز کل دوره که4روز اول اوج و4روزبعد کاهش ودر4روز آخری بتدریج ازبین می رود

اگر بیشتر ویا شدیدتر وکورس دیگری طی کرد باید به فکر باکتریال حاد باشیم 

اقدامات-اجرایی-بعد-از-تشخیص-آلرژی-بینی-وسینوس-وپولیپ

رینوسینوزیت مزمن

اگربه بالای12هفته رسید دیگر سی ار اس شده است و4 علایم بالینی برجسته دارد

انسداد و احتقان سینوس و بینی

ترشحات مزمن جلو و عقب بینی

درد و پری صورت (ماگزیلا) ووسط صورت (اتمویید) وپیشانی (فرونتال سینوس )وسردرد(اسفنویید)

واختلال در بویای

 

اقدامات-اجرایی-بعد-از-تشخیص-آلرژی-بینی-وسینوس-وپولیپ

مواجهه با شدت رینیت

  • رینیت ملایم وگهگاهی

آنتی هیستامین بینی یا خوراکی پی ار ان برای غیر انسدادی ها

ای ان اس یا ترکیب آنتی هیستامین دکونژستنت یا آنتی هیستامین بینی ولی ارجحیت با کورتن بینی رگولار ولی چند روز

  • رینیت متوسط دایمی

ای ان اس خط اول  بخصوص بحث انسداد یا ایوزینوفیل که باشد

اگر مشکل چشمی انتی هیستامین چشمی پی ار ان یا منظم

اگر مشکل بینی وسینوس زیادتر به ای ان اس انتی هیستامین بینی اضافه شود واگررینوره شدید آترونت اضافه شود