تست اسپیرومتری

اسپیرومتری ( تست ریه) تست رایجی است که جهت تشخیص آسم در بیماری های ریوی استفاده می شود که در آن سیستم تنفسی به دلایلی تحت تاثیر قرار گرفته است. اسپیرومتری به صورت دوره ای و جهت بررسی عملکرد ریه هایی که تحت درمان یک بیماری مزمن ریوی بوده اند، انجام می شود. در اسپیرومتری میزان هوایی که شما می توانید دم و بازدم کنید اندازه گیری می شود. همچنین سرعت عمل دم را مورد اندازه گیری قرار می دهد. مقادیر نشان دهنده بوسیله اسپیرومتری اگر پایین تر از حد متوسط باشد نشان دهنده این امر است که ریه های شما عملکرد خوبی ندارند. ادامه مطلب

Prick Test

اگر شما می خواهید از یک واکنش آلرژیی جلوگیری کنید، این کار کمک می کند تا بدانید شما به چه چیزی آلرژی دارید. تست پوستی آلرژی یک راه امن و نسبتا آسان برای پزشک است تا تلاش کند که بفهمد چه چیزی باعث ایجاد علائم شما می شود. تاکنون روش های مختلفی برای شناسایی آلرژن ها (مواد حساسیت زا) ابداع و معرفی شده است. یکی از روش های متداول و ساده برای شناسایی مواد حساسیت زا (آلرژن ها) آزمایش یا تست پوستی پریک (Skin prick test) (یا آزمون خراش پوستی) است. ادامه مطلب