کهیر و سرما

اگر مناطقی که کهیر زده به شدت دچار خارش شده است، می‌توانید از کمپرس آب سرد برای تخفیف خارش استفاده کنید.

آلرژی چشم و کمپرس سرد

در صورت داشتن آلرژی، کمپرس آب سرد کنید و یا با آب سرد صورت خود را بشویید تا مویرگ ها جمع شود.

مکانیسم کمپرس سرد

دمای سرد کمک می‌کند رگهای خونی منقبض شوند و ترشح هیستامین متوقف شود. این به نوبه‌ی خود تورم، التهاب و خارش را تسکین خواهد داد. 

 چند تکه یخ را در یک پارچه بپیچید. آن را هر بار به مدت 10 دقیقه روی پوست آسیب دیده بگذارید، و این کار را سه تا چهار بار در روز تکرار کنید. ، همچنین می‌توانید دوش آب سرد بگیرید تا پوست خود را که به خاطر کهیر ملتهب شده است آرام کنید. 

نکته: هیچ وقت یخ را مستقیما روی پوست قرار ندهید.