کرونا ویروس

علائم این بیماری شامل تب، سرفه و تنگی نفس است. در مواد حادتر عفونت می‌تواند منجر به سینه پهلو  یا مشکلات تنفسی گردد که در موارد نادر این بیماری کشنده خواهد بود.

سایر توضیحات مفید را از طریق مشاهده ویدئو ها خواهید آموخت

2

2