واقعا دست خودم نیست؟

این جمله که دست خودم نیست کسی نباید به کار ببره  و پذیرفته هم نیست چون ما انسانیم و طبق غریزه حیوانی رفتار نمی کنیم

اینکه گفته میشود که دست خودم نیست دلهره میگیرم پرخاش میکنم نگران میشم اینها پذیرفته نیست چون ما در مغزمون کورتکس داریم و میتونیم فراتر از غریزه تصمیم بگیریم

همچنین ما نباید واکنش های احساسی داشته باشیم و باید تصمیم بگیریم کنش داشته باشیم و با تامل همراه باشه نه واکنش