درمان شامل

1- کنترل علائم آزار دهنده

2- در مواردی نجات جان بیمار

3- پیشگیری از Attack (حمله)

4- پیشگیری از توسعه بیماری (بد تر شدن اختلال ایمنی)

هدف نهایی درمان ایجاد کیفیت زندگی در حد قابل قبول می باشد.

برای انتخاب متعادل‌ترین رژیم درمانی نیازمند تخمین واقعی از واقعیت می باشد. واقعیت بیماری به نوع ، فرکانس یا شدت بیماری مرتبط می باشد و علاوه بر قیمت به موثر بودن، حداقل عوارض جانبی و راحت بودن بیمار نیز بستگی دارد . 

در انتخاب درمان مناسب ، به سن بیمار ، شرایط ویژه همچون حاملگی و شیردهی ، داشتن دیگر بیماریهای همراه و داروهای مربوط به آن را مد نظر قرار می دهیم.