تعطیلات نوروز 1403مطب دکتر اکبری

مطب دکتر اکبری از 23 اسفند لغایت 17 فروردین جهت ویزیت و تزربق واکسن و خدمات تشخیصی تعطیل است

در این ایام ویزیت آنلاین از طریق سایت انجام می شود و پرسش هایی که از طریق سایت ثبت شده باشند پاسخ داده می شوند