واکسن گیاهان (پولن) چقدر میتونه موثر باشه

این سوال و سوالات بیساری که در ذهن بیماران مبتلا به آلرژی که واکسن گیاهان تزریق می کنند را از زبان دکتر هدایت اکبری بشنوید