مراحل مختلف بیماری آسم

گهگاهی1

زیر دوبار  هفته  علامت حداقل بعداز 6هفته خوب بودن

مصرف نجات بخش

زیر دوبار درماه برای شب بیدارشدن

فعالیت عادی بین حملات

نوار ریه سالم بین حملات

عود0تا1بار درسال

آسم ناشی از ورزش با دوساعت قبل مونته لوکاست خوردن یا اسپری فابا قبل از شروع ورزش کافی است

خفیف پیوسته2

بیداری شبانه به3تا4بار درماه

علایم بیشتر از دو بار در هفته ولی نه هر روز(ولی یک روز در میان قبول)/مصرف نجات بخش بیشتر از دوبار در هفته ولی نه هر روز

فعالیت کمی اذیت میشود  بین حملات

نوار ریه سالم بین حملات

عود1بار درسال

اگر مشکل ادامه داشت ظرف2تا4هفته بعد بیاید تا استپ آپ شود

متوسط پیوسته3

روزانه علایم

روزانه مصرف نجات بخش

هفته ای دو یا بیشتر شب بیدار شدن

فعالیت روزانه مختل

نوارریه کاهش حجم ظرفیت ریه بین60تا80% ظرفیت  البته هر روز

عود بیشتر از2بار

اقدامات-اجرایی-بیماران-بعد-از-تشخیص-آسم

شدید پیوسته4

هر ساعت علایم 

مصرف مدام نجات بخش

هرشب خواب ندارد

فعالیت محدود شده

نوار ریه  حجم زیر60% ظرفیت  ریه ها

عودبیشتر از2بار

مواجهه با حمله

حمله خفیف در منزل با اسپری و استراحت بهبود می یابد

حمله متوسط در مطب ها درمان شود

حمله شدید در اتفاقات چند ساعتی باشد

حمله وخیم در بیمارستان شب بگذراند

ماهیت آسم

همیشه آسم سه تا مشکل دارد  و در حمله به هر سه دقت شود

انسداد مسیر هوایی که حمله ای و برگشت پذیر 

پر واکنشی مسیر هوایی که مدت ها می ماند و بالقوه مستعد مشکلات است

التهاب

علل حمله

عفونت ویروسی بیشترین

تماس با آلرژن ها

تماس با محرک ها

نداشتن درمان کنترلی آسم مزمن(حالت بیماری) 

نداشتن فلو آپ 

 نرسیدن و نداشتن دارو

مدت زمان حمله

درحمله خفیف از ثانیه ها تا دقایق و در حمله متوسط به بالا از دقایق تا روزها

هرچند روز های بیشتر درگیر باشد شانس ری لپس و عود های بعدی بیشتر است

اقدامات-اجرایی-بیماران-بعد-از-تشخیص-آسم

آموزش در آسم برمبنای پایبندی همه جانبه

1-درک فهم آسم - بیماری و حمله یعنی هم سیر مزمن دایمی و هم تعیین درجه شدت حمله (عود ناگهانی)

و عود تدریجی (بیماری) و هنر شناسایی اولین علامت هر نوع عود

2-درک دو نوع درمان نجاتبخش/نگهدارنده و هدف کلی از درمان و یا کنترل

3- درک ارزیابی جواب به درمان و بهبودی

4- مهارت روش استفاده از دیویس های مختلف/محفظه/پیک فلومتر/نبولایزر

5-درک اکشن پلن/نقشه راه و تغییرات هماهنگ با وضعیت بیمار

6- پرهیز از عوامل محیطی محرک /آلرژن و دوری هرچه سریعتر از آنها

7-ایجاد حلقه حمایتی از پزشک /پرستار/داروساز/بیمارستان/بیمار/خانواده/مدرسه و پرستارش/محل کار

 

آموزش خود مراقبتی

داشتن نقشه راه خود مراقبتی

قول بر پرهیز در حد امکان

کاهش وزن درصورت چاقی/واکسن انفلوانزا/ویتامین دی

لطفا داروی خود سریع فراهم کنید

همه داروهای خود طبق برنامه مصرف شود

روش درست مصرف و نحوه  صحیح استفاده از اسپری ها با سایت دکتر یا داروساز چک شود

با مصرف دارو حتی در شرایط خوب بودن لازم است تا جلو حملات و عود بیماری بگیرد

تماس با سایت و تعیین وقت ملاقات هر وقت که موفق به کنترل بیماری نبودید نبودید

مصرف مجاز یا سقف داروهای خود بدانید

تست کنترل آسم خود را روزانه و یا چند روز یک بار انجام دهید

بین پاف های یک دارو نیم دقیقه فاصله ولی با نوع دیگر 10 ثانیه هم کافی است  و در کل اینهالرها در دهان نباشد یا در محفظه و یا 3سانتی متر جلو دهان (دو بند انگشت)

نکته مهم 

طریقه صحیح هر افشانه ای باید با کمک گرفتن از داروخانه و پرسنل آن و همچنین از کاغذ بروشور درون جعبه و یا از جستجو در سایت خود ما و دیگر جاها یاد گرفت