آلرژی غذایی که خود غذا مطرح است و مشکلات ساختاری ، کمبود آنزیم ، فارموکلوژیک نمی باشد .

مثلا افرادی غذایی می خورند که آلوده شده به فلزات سنگین یا حشره کش که روی غذا پاشیده شده یا لبنیاتی که از یک گاوداری گرفته شده که از پنی سیلین زیاد به موادی استفاده کرده اند .

این زمان فرد شاید دچار اسهال یه تهوع شود و فرد بگوید من از این غذا استفاده کردم و حالم بد شد این در واقع یک نوع آلوده شدن غذا به مواد شیمیایی می باشد زمانی دیگر است که فرد آلرژی به مایت دارد جالب این است که فرد غذایی مصرف می کند دچار آلرژی می شود بلکه به خاطر حشره گرد و خاکی بود که روی آن غذا قرار گرفته و این به خاطر آلوده شدن غذا می باشد و نه غذا . 

پدیده ای است به نام رفلاکس نوروژنیک که یک پروسه عصبی می باشد . 

مثلا در بعضی افراد در هنگام تولید یا هر زمان دیگری به عصب صورتشان ضربه ای وارد شده باشد اگر غذا تند بخورند دچار گرفتگی ، آب ریزش بینی و ... شوند یک پروسه عصبی می باشد .

 آخرین مطلب که ما اتهام می بندیم به غذا و آلرژی غذایی نمی باشد، بحث روانپزشکی می باشد مثلا افرادی هستند که بعضی از غذاها بدشان می آید و مهم نمی باشد که آن را ببیند یا بوی آن را حس کند در هر صورت با آن دچار حالت تهوع و ... می شود در صورتی که همین غذاها مخفیانه به آن داده شود مشکلی نمی باشد پس در واقع مشکل واقعی بدن نمی باشد بلکه مشکل روانپزشکی می باشد حتی دیده شده که حمله پانیک یا حملات دلهره یا هراس که خیلی افراد درگیر می شود اینها حتی با دیدن آن غذا شروع به حمله می کنند که نفس شان بالا نمی آید ، احساس دل درد و ... می کنند که اینها در واقع حمله پانیک می باشد ولی بهانه آن ممکن است غذا باشد .