آیا کودکانی که زیاد سرما میخورند در آینده دچار آسم و آلرژی می شوند؟

کلیه افرادیکه در کودکی دچار مشکلات تنفسی بوده اند و به نوعی زیاد دچار سرماخوردگی می شده اند، اگر پرهیز را جدی بگیرند، در آینده زندگی طبیعی خواهند داشت .

به عنوان مثال اگر کارهای ساده پیشگیری نسبت به فصل بخصوص را به عنوان مثال تزریق واکسن آنفولانزا، رعایت بهداشت فردی، در معرض هوای سرد قرار نگرفتن را انجام دهید، بیماری توسعه پیدا نمی کند.

ممکن است این سوال مطرح شود که این مشکل تا زمان بزرگسالی فرد نیز اداکه پیدا کرده و این نشانه چیست؟

این موضوع نشان دهنده این است که بحث پیشگیری و پرهیز و درمان به طور جدی پیگیری نشدهو باعث مزمن شدن بیماری شده و در اینصورت کنترل آن سخت تر است.

در نظر داشته باشید که انجام به موقع امور پرهیز و پیشگیری سبب سود بیشتر شما می شود.