با دقت بشنوید

توضیحات دکتر هدایت اکبری درباره واکسن پلاسما و بیمارانی که واکسن پلاسما در مطب تزریق می نمایند.