انواع پسوریازیس

پسوریازیس (صدف) جزو گروه اگزما و خشکی پوست قرار می گیرد و ممکن است کف دست و پا سر زانو و نقاط دیگر بدن را درگیر کند و نوعی خود ایمنی محسوب می گردد و در مواردی نیازمند مصرف دارو برای کنترل آن هستند.
انواع مختلفی دارد مثل مدل قطره شمعی، میتونه حالت چرکی داشته باشد، آلرژی هم به نوعی در آن نقش دارد و در مواردی باید داروهای سنگین استفاده شود و باز هم احتمال عود آن وجود دارد .ممکن است عواملی که آنرا بدتر میکند میتواند با برخی اگزما ها مشترک باشد .