در دهه های گذشته افراد در آلرژی های غذایی بیشتر شده اند به طوری که 4 درصد بزرگسالان و 8 درصد اطفال در گیر بحث آلرژی غذایی هستند. 

در این مورد کودکان بیشتر هستند

بدترین اتفاق در عالم پزشکی شوک آنافلاکسی می باشد و بیشترین علت شوک آنافلاکسی، حساسیت شدید به غذاها می باشد.

در بزگسالان بعد از حساسیت به زنبور، شوک آنافلاکسی دومین علت مرگ و میر شدید می باشد و دراطفال می تواند اولین علت که کسانی با غذا دچار مرگ شوند درست حساسیت غذایی از طریق غذا خوردن باعث بیماری می شود اما مواردی هستند که از طریق استنشاق یا تماس با پوست وارد بدن می شوند.

علت دیگر مهم بودن آلرژی غذایی این است که بسیار پیچیده است و نمی توان آن را به عنوان آلرژی ساده حساب کرد. چون هم وابسته به سیستم ایمنی فوری مانند آی جی ای ها وابسته به ایمنی سلولی می باشد ومیتوانند ساعت ها بعد مشکل ایجاد کنند.

علت مهم بودن آلرژی غذایی:

  • بیشترین حجمی که آنتی ژن یا سیستم ایمنی بدن را به چالش می کشد غذا می باشد این حساسیت در اطفال خیلی بیشتر از بزرگسالان می باشد
  • آلرژی غذایی خیلی پیچیده تر از آلرژی ساده می باشد.

 

پادکست را بشنوید از زبان دکتر هدایت اکبری

فوق تخصص آسم و آلرژی