مادر باید در دوران حاملگی غذای نرمال و بالانس مصرف کند. در کل به نفع حاملگی است  زمانی که بچه متولد می شود تا 4 ماهگی غذا مصرف نشود و اگر در سنی به غذایی واکنش نشان داد باید آن را قطع کنیم بحث چالش در این موارد مهم می باشد و بهانه تراشی در این موارد مهم می باشد و مواردی که بد می باشد توجیه قبول نمی باشد و بزرگسالان بدانند که آلرژی آن ها دائمی می باشد مخصوصا خانواده آجیل ها، غذاهای دریایی و کنجد تاکید می شود که هوس نکنید تست کنید در این موارد دکتر آلرژی می تواند در استفاده آن با توجه به تست پوستی به فرد کمک کند و اگر موردی بد باشد تا ابد بد می باشد و این مورد برای بزرگسالان بیشتر می باشد و در اطفال بعد از 5 سال ممکن است رفع شود. 

اگر تست پوستی خیلی مثبت شود بسته به هیستوری فرد باید هماهنگ و رعایت شود.

در مورد شیرخوارگان زیر یکسال آن هم حساسیت به شیر گاو بعد از 3 تا 4 سال خوب می شود و مواردی هم وجود دارد که بچه به شیر گاو حساسیت دارد کمی ممکن است پوشک آن خونی شود بچه مشکلی ندارد و بعد از 2 یا 3 سال خوب می شوند در کل پیش آگهی آلرژی غذایی مخصوصا در بزرگسالان چیز خوبی نمی باشد.

 افرادی که مشکل مری، سیلاک و گوارش دارند همه عمر اذیت می شوند و گاهی اوقات افرادی که آلرژی غذا مثلا زمانی که تخم مرغ می خورده اگزما بدتر می شده اما اگزماش خوب شده باشد.

حال برای آن سوال است که آیا تخم مرغ بخورد یا نخورد، واقعیت این است که مطلق جواب نیست که شما خوب خوب شده اید حداقل این است که غذاهایی غیر از مغزها، آجیل های درختی ، بادام زمینی و غذاهای دریایی کف کف آن فرد باید رعایت کامل انجام دهد.