ویژگیهای آشپزخانه فرد مبتلا به آلرژی

1-کف و بدنه آشپزخانه باید سرامیک و قابل شستشو باشد.

2-روزانه تمام قسمتهای آشپزخانه از قبیل کف واجاق گاز و یخچال و بقیه تجهیزات آشپزخانه نظافت گردد.

3-سیستم فاضلاب باید به درستی کار کند.

4-پنجره آشپزخانه هر روز باز شود تا تهویه به خوبی انجام شود.

5-آشپزخانه اپن نباشد.

6-اجاق گاز به کار رفته در آشپزخانه باید مجهز به هود باشد یا آشپزخانه فن داشته باشد.

7-کابینت ها کهنه و محل تجمع سوسک نباشد.

8-غذا در محل آشپزخانه صرف شود و به هیچ عنوان غذا در نقاط دیگر منزل از قبیل مبل و فرش محل قرار گیری ظرف غذا برای صرف آن نباشد.