انواع حبوبات

حبوبات در ذهن مردم باقلا و لوبیا است که اینها درجه بالایی از آلرژی ندارند.

دو نوع حبوبات داریم:

1.خانواده حبوبات کشاورزی شبیه لوبیا و سویا.

 حساسیت به سویا خیلی مهم است و حتی شیر سویا هم آلرژی زا است.

2.خانواده حبوباتی که زیر زمین است مثل بادام زمینی یا کازو یا پسته زمینی یا پینات 

برای ایجاد آلرژی در سن بالای 10 سال تا بزرگسالی شماره یک آلرژی زایی است و تا آخر عمر حساسیتش باقی می ماند.

کسی که به بادام زمینی حساسیت دارد هر کاری کند چه خام چه بوداده چه کره و...به آن حساسیت دارد و حساسیتش همیشه می ماند و باعث آلرژی پوستی کهیر و اگزما میشود و می تواند مشکلات تنفسی ایجاد کند و از همه مهمتر میتواند آنافلاکسی ایجاد کند و مرگ آور شود.

بادام زمینی میتواند با بعضی از گرده گیاهان هم واکنش متقاطع ایجاد کند.

حبوبات کشاورزی:

سویا: آلرژی زایی آن زیاد است و پروتئین آن معادل گوشت است و قشر زیادی از آن استفاده میکنند گفتنی است که حتی گرد و غبار سویا میتواند باعث حساسیت شود.

کسی که به سویا حساسیت دارد واکنش متقاطع به بعضی حبوبات دیگر دارد ولی لزومی ندارد که افرادی را که به سویا و بادام زمینی حساسیت دارند از خوردن بقیه حبوبات منع کنیم.

نکته مهم در رابطه با سویا:

سویا مثل بادام زمینی به درخت غان یا توسکا(در شمال کشور) تا 10%حساسیت دارند و درصد کمتری به بادام زمینی حساسیت پیدا میکنند.

یک سری حبوبات دیگر داریم که درختی هستند مثل: آکاسیا درخت گل ابریشم برهان. 

قطعا خوراکی نیستند ولی اگر از زیر این درخت عبور کنیم علائم حساسیت پدیدار میشود.

یک سری حبوبات دیگر هستند که درختچه هستند مثل: خارشتر ترنجبین 

خلاصه

2 نوع حبوباب داریم

  1. حبوبات کشاورزی مانند سویا آلرژی زیاد و حتی گرده و غبار آن می تواند باعث حساسیت شود. افرادی که به سویا حساسیت دارند واکنش متقاطع با بعضی از حبوبات دارند .
  2. افرادی که به حبوبات زیر زمینی مانند بادم زمینی حساسیت دارند چه خام و چه بو داده و چه کره و ... هم حساسیت دارند و حساسیت آنها همیشگی است و می تواند باعث آلرژی پوستی، کهیر، اگزما، مشکلات تنفسی، آنافیلاکسی و حتی مرگ شود