کدام داروها را در زمان فعال بودن آلرژی مصرف نکنیم؟

در زمان فعال بودن آلرژیتان قرص تپش قلب پروپرانولول که قویا آسم ایجاد میکندو قرص فشار خون کاپتوپریل و انالاپریل باعث سرفه می شود برای بیماران مبتلا به آلرژی مشکل آفرین خواهد بود.

همچنین مصرف مسکن ها و بخصوص ژلوفن برای بیماران مبتلا به آلرژی بینی و سینوس توصیه نمیشود به دلیل اینکه با مصرف این دارو ممکن است پولیپ ایجاد شود 

غیر از استامینوفن ساده چیز دیگری توصیه نمی شود.

داروهای ضد بارداری نیز در مواردی آلرژی زا هستند