روش انجام پریک تست

شبیه اسکرچ (خراش) می‌باشد ولی چون با نوک سوزن پوست را بلند می‌کنیم ، سوراخ عمیق‌تر و مواد بیشتری به درون پوست نفوذ می‌کند و نتایج آن قابل تکرار می‌باشد.
این روش امروزه مرسوم و استاندارد می‌باشد که می‌توان بعد از تمیز کردن پوست توسط الکل و خشک شدن آن و سپس مشخص کردن محل‌های تست با خودکار- که حداقل 2 سانتی‌متر ازیکدیگر فاصله دارند- قطره‌ها را گذاشته و با پریکر عمل پریک را انجام داد.
و یا می‌توان یک نفر ابتدائاً پریک انجام دهد و فرد دیگری درهمان محل قطره بگذارد.
هربار که عمل پریک انجام می‌شود لازم به تمیز کردن کامل نوک سوزن می‌باشد تا مواد با یکدیگرمخلوط نشود و هم‌چنین سعی شود قطره‌ها به قدری بزرگ نباشند که جریان پیدا کنند و به سوراخ‌های بعدی وارد شوند.
تست کنترل‌های هیستامین، حداقل 4- 5 سانتی‌متر با بقیه تست‌ها فاصله داشته‌باشند و با یک سوزن مخصوص و در بازو انجام شوند.
قبل ازانجام تست پوستی در موردمصرف نکردن آنتی‌هیستامین‌ها برای 48 ساعت و داروهای اعصاب برای 4 روز سوال شود.
درمورد واکنش بیمار به سوزن یا خون نیز سوال شود و درصورتیکه حالت غش و یا اضطراب دارند با بیمار صحبت شود و در وضعیت خوابیده تست انجام شود و تا 5 دقیقه بعداز پایان تست، بیمار هم‌چنان درازکش باشد.
درصورتیکه به هیستامین خیلی قوی و سریع جواب دهد و به تست‌های معمولی نیز زودتر از 5 دقیقه واکنش دهد و یا واکنش قوی باشد، فرد را به عنوان خیلی حساس شناسایی می‌کنیم.
افرادی که به کنترل منفی واکنش نشان می‌دهند به عنوان درموگرافریا پوست خیلی حساس شناسایی می‌شوند.
بهترین مکان برای انجام تست پریک: 

الف) بالای پشت 

ب) پایین پشت

 ج) بازو

 د) ساعد سمت انگشت کوچک 

ه) ساعد سمت انگشت بزرگ می‌باشند و همچنین بدترین مکان نزدیک مچ دست می‌باشد. 

SPT : از انواع قدیمی‌تر (1865) تست پوستی می‌باشدکه بهترین ، مفهومی‌ترین ولی کیفی می‌باشد.
معمولی ترین و رایج ترین تست پوستی همان پریک می باشد که خود دو نوع دارد 

Single Pricker (a که خود می تواند Single Point و یا Multiple Point باشد که یک عصاره را بهتر وارد پوست می کند. 

Multiple Pricker(b یا Multiple Test که همزمان 6 یا 8 عصاره مختلف آلرژن وارد پوست می کند. در Multiple Test انجام یکنواخت تر و عمیق تر می باشد.
علاوه بر Reproducible بودن از اعتبار Validity بالایی نیز برخوردار می باشد بطوریکه عملی ترین روش غربالگری (Screening) می باشد. تست پریک نیازمند به کنترل + یا – می باشد. کنترل + یا هیستامین برای تعیین شرایط واکنش دهی پوست فرد انجام می دهیم که در صورتیکه داروی خاصی مصرف کرده باشد یا ذاتاً پوست سخت جواب دهنده ای داشته باشد شناسایی می شود. توجه به اختلافات میلی متری در واکنش هیستامین می تواند میزان حساسیت فرد را درجه بندی نماید .
اگر فردی به هیستامین نیز هیچ پاسخی نمی دهد لازم است از تست های سرولوژی برای او استفاده شود و تست پوستی انجام نشود.
کنترل - استفاده از نرمال سالین یا مواد رقیق کننده دیگر شامل فنول و گلیسیرین می‌باشد که علاوه بر شناسایی افراد با خصوصیت درموگرافیسم می‌تواند تاثیر مواد گفته شده در ایجاد واکنش های پوستی مخصوص به خودشان شناسایی کند.