نکاتی که بیماران لازم است در مورد داروها بدانند

1-آموزش نحوه مصرف و عوارض احتمالی

2-آموزش مصرف متناسب با شدت بیماری و یا دستور پزشک برای موثر در پیشگیری، داشتن دارو و در دسترس بودن و آنها و اینکه هر کدام ، کدام علامت را کنترل می کند و کدامیک درمانی و کدامیک پیشگیری می باشد را بداند.

آموزش اینکه بعد از چه مدتی اثر دارو به حالت یکنواختی و شروع موثر بودن می کند.

داروهای آنتی بیوتیک فقط برای برخی از عفونت‌ها همراه با موکولیتیک مصرف میشود.

آنتی بیوتیک دوره کامل درمانی می خواهد ولی داروهای خوراکی آنتی هیستامین بعد از کنترل کردن بیماری با هماهنگی پزشک بیمار می تواند قرص‌های خود را کم کند یا قطع نماید.

آنتی هیستامین نسل اول چون ترشحات را غلیظ تر می کند. ممکن است عفونت را بدتر کند.

موثر نبودن اسپری بینی در پولیپ و یا انحراف بین لازم به تذکر می باشد.

می تواند خوراکی ،تزریقی یا استنشاقی و نبولایزر باشد.می تواند به عنوان Attack remover برطرف کننده حمله و نجات بخش مثل سالبوتامول ، اپی نفرین می تواند کنترلر مثل آنتی هیستامین ها و پروتکتور مثل کرومولین یا فورادیل باشد.

عمل داروها حد واسط  بین پرهیز و ایمنوتراپی می باشد. دارو لازم است مناسب انتخاب شود.

آنتی هیستامین ها

با عمل برگیرنده‌های هیستامین موجب می‌شود که هیستامین های بعدی که آزاد می شوند. عملیات اجرایی آلرژی حذف شود. نسل اول داروهای آنتی هیستامن هرچند سریع الاثر هستند ولی عوارض چون خواب آلودگی و خشکی دهان دارد. نسل جدید آنتی هیستامین ها علاوه بر آنتی هیستامین بودن بر دیگر مدیاتورهای التهاب نیز تاثیر می گذارد و عوارض نسل قدیم را ندارند.

ضد احتقان‌ها

با تنگی عروق موجب برطرف شدن احتقان میباشد.

عوارضی چون بیخوابی ایجاد میکند. برای حل این مشکل میتوان از مصرف همزمان با آنتی هیستامین ها و یا مصرف ضد احتقان ها در شروع روز مصرف کنیم. یکی از دیگر عوارض آنها Rebound  یا Habituation rhinitis به خصوص قطره‌های بینی آن دیده می شود.

آنتی کولی نرژیک

فقط به شکل موضعی موثر هستند. فرم خوراکی و تزریقی آنها در آسم و آلرژی کاربرد ندارد و از طرفی فقط بر ترشح موکوس نقش مهاری دارد.

کرومولین

تثبیت کننده غشای سلولی ماست‌سل هستند و اثر کمی بر مدیاتورهای التهاب دارند و اثر درمانی ندارند. بیشتر به عنوان پیشگیری و پروتکتور می باشد.

استروئید

دارای اثرات ضد التهابی بطور عام هستند.فرم موضعی آن می تواند بر مرحله اولیه آلرژی اثر مهاری داشته باشد و البته نیاز مصرف برای 4 تا 7 روز می باشد و دیگر فرم‌های استروئید بر مرحله تاخیری آلرژی اثر دارد.