کشندگی کدام دسته غذاها در آلرژی بیشتر است؟

افرادی که آلرژی غذایی دارند آسم آنها شدیدتر می شود بحث اگزما و خشکی پوست در افرادی که آلرژی غذایی دارند خود اگزما آن ها بد می باشد و با دارو جواب نمی دهد و کسانی که مشکل گوارش چه مری و معده و یا سراسری باشد این افراد بیماری آنها خیلی شدیدتر می باشد

اما نسبت به اینکه غذایی کشنده باشد داریم که بیشترین مرگ و میر ناشی از غذاها در جوانی و نوجوانی می باشد چون آنافلاکسی های کشنده دارند و از همه غذاها کشنده تر بادام زمینی ، کره می باشد و موارد دیگر مانند آجیل ها مانند گردو و مابقی مغزه  و میگو زمانی که آنافلاکسی پیدا کند مخصوصا افرادی که آسم دارند و آنافیلاکسی پیدا کرده و آنرا به حساب آسم بگذارند عملا مرگ و میر را بیشتر می کند.

افرادی که به پزشک آلرژی مراجعه نکرده اند و آمپول مربوط به آنافلاکسی را ندارند و استفاده نکردند این ها مرگ و میر آن زیاد تر می باشد نسبت به غذاهایی که آنافلاکسی دارند . 

مورد دیگر نسبت به بیماری مری است که اوژانسی و مرگ آور می باشد زمانی که غذا در مری گیر کند و راه نفس را ببندد مرگ آور می باشد . پس اگر پزشک بر حسب آنافلاکسی و شوک آنافلاکسی قرار داد در صبح که معده خالی می باشد نباید غذاهای اشتباه را بخوردچون مرگ و میر بیشتر است 2 ساعت قبل و بعد از ورزش، غذاهایی که به آن حساسیت دارد بخورد احتمال دارد حتی با آمپول هم جواب نگیرد و کشنده باشد بیشتر است . حتی اگر الکل را 2 ساعت قبل و بعد از غذا اشتباه مصرف شود احتمال مرگ و میر را بیشتر می کند.

آنتی اسید ها نقش بسیار قوی دردرمان بیماری معده ندارند اما برای آلرژی بد می باشد آسپرین و مسکن ها ، داروی پرانول ، تست های خودسرانه می تواند احتمال مرگ و میر را بیشتر کند . 

 

نتیجه گیری

افرادی که آسم ، اگزما و خشکی پوست و مشکل گوارش دارند اگر به آلرژی غذایی مبتلا شوند بیماری آنرا تشدید می یابد.

بیشترین مرگ و میر ناشی از غذاها در جوانی و نوجوانی می باشد افرادی که بیماری مانند آسم داشته باشند و آنافلاکسی داشته باشد و آن را به حساب آسم بگذارند مرگ آور می باشد 2 ساعت قبل و بعد از مصرف غذای اشتباه نباید ورزش ، الکل ، آنتی اسیدها ، آسپرین و داروی پرانول استفاده شود .