الیاف مجاز در آلرژی

گروه پارچه های پنبه ای و کتانی و کنفی مناسب ترین الیاف برای مبتلایان به آلرژی است.

پلی استر و داکرون و نایلون میتواند قابل قبول باشد ولی نه برای همه افراد.

پشم و پر و موهر ممنوع است.

پشم شیشه و آزبست و پنبه نسوز خطرناک است.