تعریف درماتیت

به نوعی از درماتیت گویند که در آن چه مستقیم و چه غیر مستقیم تماس با موادی منجر به التهاب پوست گردد که بر کیفیت زندگی و شغل و درآمد فرد و جامعه موثر است برخلاف اگزماها( درماتیت آتوپیک ولیکن سیمپلکس و.. )این نوع بیماریهای پوست عامل بیرونی واضحی دارد و درماتیت  شغلی یا درماتیت تماسی پروتئینی نام های دیگر آن هستند و لفظ اگزما برای تماسی به کار نمی برند.
 

انواع

1 -درماتیت تماس محرک ها 

2- درماتیت آلرژیک تماسی

3- کهیرتماسی

4- فتودرماتیت که خود یا فتوالرژیک هستند یا فتو توکسیک درماتیت تماسی لوکال یا درماتیت تماسی سیستمیک هم در کتاب ها نام برده شده اند

اپیدمیولوژی        

شیوع 20% درماتیت تماسی در بالغین بسیار قابل توجه است و هرچه سن کمتر می شود شیوع هم کمتر می شود ولی در نوجوانی حدود15%است در خانم ها دو برابر آقایان رخ می دهد

شایع ترین مواد

1-نیکل (در گوشواره ودر موبایل ها)

2-مخلوط آرایشی ها

3-تیومرسال

4-فنیلین دی آمین (در رنگ های دایمی مو )

5-کرومات (سیمان )

6-کبالت 

7-ایزو تیا زولین 

شایع ترین شغل ها

1-فلز کاران

2- آرایشگران

3-پرسنل پزشکی وبهداشتی

4-پرسنل صنایع غذایی

5-نظافت چی ها

6- کارگران ساختمانی

7-نقاشان

 نیکل که در سکه ها و بلدیجات  و جواهرات وفلزات....

کرومات (کرومیوم/ پتاسیم دی کرومات ) که در سیمان بخصوص ترآن ودرعملیات دباغی کردن چرم مصرف دارد در یک مطالعه تا 17%کارگران ساختمانی مبتلا بوده اند
 

مخلوط آرایشی اول که بیشتر از 2500ماده در آرایش استفاده می شود:

مخلوط اول :

1-سینامول الکل

2- سینامال

3-آمیل سینامال

4-جیرا نیول

5-هیدروکسی سسیترونل

6-ایوگانول

7- ایزوایوگانول

8- کوبیده بلوط (اوک موس )
 

مخلوط دوم :

1-لیرآل

2-سیترال

3- سیترونل 

4-کومارین

5- فارنه سل

6- سینامال

7- ماده خیلی مهم  پا ل  سام  پرو که امروزه به نام میروکسی لون پی یر در مواد آرایشی وچاشنی ادویه ای غذاها
 

نگه دارنده ها :


1-فرم آلدهاید

2-کواترنیوم15 

3-فنوکسی اتانول

4-نیتروپروپان

5-دیازولیدون یوری یا

رنگ مو به نام  فی نی لین دای آمین که در 2% مصرف کننده ها و تا 20%آرایشگران که با رنگ مو کار می کنند که بجای حنا واقعی از این ماده مضر استفاده می شود حنای واقعی بندرت آلرژی میدهد

پماد آنتی بیوتیک نئومایسین و باکترسین که در آمریکا بیشتر مصرف وبیشتر آلرژی گزارش شده

مخلوط های کربا میت و تیورام در لاستیک سازی و دستکش های پلاستیکی


 

درماتیت تحریکی تماسی

نوع درماتیت تحریکی شایع ترین است هرچند به متخصص آلرژی بیشتر نوع درماتیت آلرژی مراجعه می کنند  نوع درماتیت تحریکی هم ژنتیکی است و هم ماده ای برای تماس می خواهد که برای همه انسان ها می تواند در تماش زیاد و طولانی التهاب پوست دهد و برای ایجاد بیماری در تماس با این مواد محرک و ژنتیک خاصی مستعدان (کارگران) که برای پایین آمدن آستانه لازم است و بیشتر در دست و انگشتان رخ می دهد زیرا اگر میزان و مدت زمان طولانی باشد همه انسانها بیمار می شوند هرچند که سیستم ایمونولوژی درگیر نیست خاطره ای هم لازم نیست و از قبل حساس شدن هم نمی خواهد