نگاه به زاویه ای از غذاها

بهترین شیر برای کودکی که حساسیت دارد شیر مادر می باشد و در صورتی که مادر لبنیات مانند بستنی ، دوغ و ... استفاده نکند.

خود شیر دو قسمت دارد : 

کازئین که بعد نیمه جامد بودن شیر را مطرح می کند 80 درصد شیر یک ماده کازئین که یک حالت مخلوط می باشد و 20 درصد دیگر شیر که به آن وی یا آب پنیر می باشد . 

برخلاف کازئین که به راحتی در قالب خامه ،سرشیر و غیره می بینیم اما قسمت دیگر وی یا آب پنیر بیشتر حالت مایع می باشد . 

شیر اولین واکسن طبیعی است چون دارای آنتی بادی می باشد خود شیر خام بد می باشد زمانی که پخته می شود کمی شرایط قابل تحمل می باشد و زمانی که به ماست و پنیر و کره بی ضررتر می باشد پس تاکید ما بر شیر خام می باشد اگر افردی که به پخته بودن شیر حساسیت نشان داد این افراد خیلی حساس و حتی شوک آنافلاکسی دارند باید آن را خیلی جدی بگیرد اگر کسی به شیر حساسیت دارد شیرسویا هم استفاده نکند شیر اسب ،شیر شتر وشیرخر این موضوع شامل حال آن ها نمی شود و می توانند استفاده کنند موضوع دیگر برای افرادی که به شیر گاو حساسیت دارند 90 درصد مشکل پیش نمی آید و می توانند از گوشت آن ها استفاده کنند .  

نتیجه کلی

شیر 2 قسمت دارد 

1- قسمت گازئین یا نیمه جامد شیر مانند خامه سر شیر 

2- وی یا آب پنیر بودن که مایع می باشد شیر در حالت پخته شده یا تبدیل شده ضرر کمتری دارد و اگر افرادی که به موارد پخته شده شیر و مشتقات آن حساسیت نشان دهند باید آن را جدی بگیرند افرادی که به شیر گاو یا ... حساسیت دارند تا 90 درصد استفاده از گوشت آن ها مشکل ایجاد نمی کند .