آلرژی غذایی به تخم مرغ

تخم مرغ می تواند از سال دوم تولد آلرژی تنفسی و بیشتر پوستی ایجاد کند .

خود تخم مرغ دارای پروتئین هایی مانند آلبومین و اووتراسفرین است که می توانند آلرژی زا باشد مخصوصا در سفیده بیشتر می باشد و اگر فرد به پخته شده آن حساسیت داشته باشد باید 7 تا 8 سال صبر کرد تا عادی شود می توان زرده و سفیده را هم مانند شیر هم کازئین و وی را جداگانه تست غذایی انجام داد اگر فردی به تخم مرغ حساسیت داشت نباید کلا تخم پرندگان دیگر را هم مصرف کند.

 بحث واکسن آنفولانزا اگر حساسیت آنافلاکسی به تخم مرغ و مرغ دارد مهم می باشد مثلا اگر به زرده حساسیت دارد و به سفیده مشکل ندارد می تواند فرد تحمل کند چون در سفیده تخم مرغ واکسن آنفولانزا پرورش داده می شود .