تنظیمات قبل از گردش

  1. چک کردن اخبار هواشناسی (بهتر هست که در معرض وزش باد قرار نگیرید و هوا طوفانی نباشد و هوای ابری و بارانی بهتر می باشد)
  2. در صورتی که هوا بارانی و ابری شد به جای سرپوشیده بروید
  3. به محل هایی بروید که سم پاشی نشده باشد و گرده افشانی در آن محل زیاد نباشد.
  4. اخیراً چمن زنی نشده باشد
  5. به لباسمان بسیار اهمیت بدهیم و لباس نخی و بلند و پوشیده بپوشید و تاپ و شلوارک نپوشید و حتما از کلاه استفاده کنید
  6. از دستکش بلند و نقاب و عینک استفاده کنید
  7. در صورت استفاده از دستکش از دست زدن به چشم و بینی و صورت بپرهیزید