اقداماتی که جهت بهبود حس بویایی باید انجام بشه

محلی که بویایی توسط آن انجام میشه منطقه کوچکی در سقف بینی می باشدکه با هر التهاب و سرماخوردگی به راحتی بویایی و در پی اون چشایی را مختل میکند، عموماً از دست دادن بویایی با مشکلات سینوس و پلیپ همراه است .

برای بهبود حس بویایی، علاوه بر درمان دارویی، انجام شستشوی بینی با آب نمک و پرهیز غذایی و پرهیز از گرد و غبار و خودداری از مصرف مسکن ها و انجام تست های تشخیصی آلرژی توصیه می شود