معیارهای حرفه ای گرایی در پزشکی چیست؟

پزشکان به طور کلی چه از نظر عموم مردم و چه از نظر همطرازان خود به عنوان افرادی «حرفه ای» قلمداد می شوند.
آن ها همچنان دارای مورد اعتمادترین حرفه در جامعه هستند، چیزی که برای سال های بسیار این گونه باقی مانده است.
امکان دارد برخی از پزشکان در انجام وظایف خود قصور داشته باشند، ولی منظور ما از حرفه ای گرایی چیست، این واژه چه مقدار سنگینی بر رفتاری دارد که از یک پزشک انتظار می رود؟ پیش از هر چیز لازم است ما به طور دقیق بدانیم منظور از یک حرفه چیست؟
یک حرفه را چگونه تعریف می کنید؟
یک حرفه را می توان به عنوان کار و پیشه یا رسالت تعریف کرد، به خصوص کاری که در آن نیاز به درجه ای از مهارت، آموزش یا علم وجود دارد. توصیف دیگری که می توان از این واژه داشت«یک تجارت یا شغل است که به خاطر انگیزه های والاتر تا حد یک معیار یا ملاک مناسب دنبال می شود.»
به طور معمول تمایزی بین یک حرفه ای (یعنی کسی که از راه تجارت یا شغل امرار معاش می کند) و یک آماتور (یعنی کسی که به احتمال، همان کار یا مشابه آن را انجام می دهد، ولی از محل آن عایدی ندارد) وجود دارد.
ولی اختلاف موجود تنها به این دلیل نیست که یکی پول دریافت می کند و دیگری نه؛ زیرا یک کار حرفه ای کاری است خوب، شفاف و دارای کیفیت عالی، در حالی که یک کار غیر حرفه ای یا آماتوری در نقطه مقابل آن قرار دارد اگرچه ممکن است در ازای آن وجه زیاد یا کمی نیز از سوی فرد آماتور یا غیر حرفه ای دریافت شود.
به عنوان یک نتیجه منطقی می توان گفت که اگر شخصی قصد آن دارد که به یک تجارت یا شغل خاص به عنوان منبع اصلی درآمد خود نگاه کند، پس لازم است در آن کار مهارت و تخصص یابد و در نظر دیگران نیز به عنوان شخصی کارآمد و ماهر تلقی شود.
این مفهوم در پزشکی چگونه انطباق می یابد؟
با توجه به رویکرد بیمار محور و مبتنی بر تصمیم گیری مشتری که امروزه در پزشکی دنبال می شود، ممکن است فلسفه برنارد شاو، فلسفه ای نا بهنگام و بی مورد به نظر آید.
حرفه ای گرایی جدید پزشکی به معنای توانایی ایجاد ارتباطی دوسویه برای انتقال دانش تخصصی، تشخیص و گزینه های درمانی است به روشی که مردم آن را به سادگی درک کنند، نه آن که فرد در پی استفاده از دانش تخصصی خود به عنوان ابزاری برای فاصله گرفتن از مردم و جدا بودن از آن ها باشد. حرفه ای گرایی همچنین در بردارنده رازداری، پیوستگی با مردم، صداقت و امانت، و ترحم و دلسوزی است.
تعاریف قدیمی تر حرفه ای گرایی، پزشکان را در یک گروه انحصاری که وجه مشخص آن ها دانش تخصصی و مهارت بوده، متمایز می کرده است.
امروزه اطلاعات در مورد سلامت و بیماری ها در اختیار هر فردی که به یک رایانه دسترسی داشته باشد قرار دارد، بنابراین تعریف حرفه ای گرایی ناگزیر از تطبیق و تغییر در حوزه مراقبت سلامت است که به طور روزافزون مصرف گرایانه تر می شود.
به گفته خانم Janet Smith قاضی معروف انگلیسی، حرفه ای گرایی سبدی مملو از ویژگی هایی است که ما را قادر می سازد به مشاوران خود اعتماد کنیم. اعتماد یک بیمار به یک پزشک دیگر یک امر فرضی نیست، بلکه این اعتماد با نمایش ویژگی های مناسب حرفه ای که همانا مهارت، صداقت، شرافت و غیره است، به دست می آید.
کالج سلطنتی پزشکان در سال 2005 گزارشی با عنوان «پزشکان در جامعه: حرفه ای گرایی پزشکی در یک دنیای در حال تغییر» تهیه کرد که در آن خواستار تعریفی دوباره از ماهیت و نقش حرفه ای گرایی پزشکی در یک جامعه مدرن بود.
در این گزارش آمده بود که حرفه ای گرایی پزشکی «یک سری ارزش ها، رفتارها و روابطی است که زیربنای اعتماد عموم به پزشکان را تشکیل می دهد.»
علاوه بر این، کار گروه کالج مزبور در گزارش خود این گونه نتیجه گیری کرده بود که پزشکان در طبابت هر روز خود متعهد به رعایت صداقت، ترحم، از خودگذشتگی، ارتقای مداوم، کمال گرایی، همکاری و مشارکت با اعضای گسترده تر گروه مراقبت های سلامت هستند.
در ادامه تعاریف ارائه شده از «حرفه ای گرایی والا». آن گونه که قبل از این در مورد آن بحث شد، این تصور وجود دارد که ویژگی های حرفه ای به طور خودکار پس از کسب صلاحیت و شایستگی فرد به او به ارث می رسد.
از آن جا که پزشکی یک حرفه است، بنابراین چنین تفکری این گونه ادامه می یابد که تمامی پزشکان به طور خودکار حرفه ای هستند، ولی این گونه نیست. حرفه ای گرایی جدید پزشکی چیزی است که می توان آن را آموخت و در واقع باید آموخت. آگاهی از انتظارات یک فرد حرفه ای می تواند به ارتقای امر مراقبت از بیمار کمک کند.
تداوم در ایجاد مهارت های ارتباطی، دانش بالینی و مهارت های کار گروهی برای کمک به ارتقای استانداردهای پزشکی امری حائز اهمیت است.

سایر معیارهای حرفه ای
ویژگی های مشابهی همچون اعتماد، مسئولیت و صداقت در سایر حرفه ها نیز به کار می روند.
در آیین نامه اختیارات وکلا یا مشاوران حقوقی آمده است: «سال های بسیاری است که افراد درگیر در ارائه توصیه های قانونی نقش مشاورانی مورد اعتماد را دارا بوده اند.» اصول الزامی که در تمام افراد حرفه ای شاغل در حوزه قوانین اطلاق می شود عبارتند از: عملکرد همراه با صداقت، مخدوش نکردن استقلال، عمل در مسیر حصول بهترین منافع برای هر موکل و رفتار به گونه ای که باعث شود عموم مردم اعتماد خود را به وکلا یا مشاوران حقوقی و ارائه خدمات حقوقی از سوی آن ها حفظ کنند.
آژانس آموزش مسئول تدوین مقررات اجرای حرفه ای این کار است.
چنانچه معیارها یا استانداردهای ارائه شده از سوی یک آموزش دهنده پایین تر از سطوح مورد انتظار باشد، تحریم خواهد شد و در موارد جدی مربوط به رفتار نادرست حرفه ای امکان ممانعت از تدریس او وجود دارد. تاکید این معیارها و مقررات منحصر بر حرفه پزشکی نیست.
آیا حرفه ای گرایی معادل با کمال گرایی است؟
در تلاش برای حرفه ای بودن در پزشکی جنبه دیگری نیز وجود دارد. کمال گرایی یک ویژگی رایج در میان پزشکان است. انسان های کمال گرا تلاش می کنند معایب خود را از بین ببرند، استانداردهای بالای حرفه ای را رعایت کنند و به مقدار زیاد نسبت به رفتار خود منتقد باشند.
مهم است به یاد داشته باشیم که پزشکان نیز انسانند. اشتباه هایی روی خواهد داد و برخی مواقع امکان دارد پزشکان نیز نتوانند ایده آل هایی را که عموم مردم و خود آن ها انتظار آن را دارند برآورده کنند.
امکان بروز نتایج نامطلوب در امر مراقبت از بیماران حتی از جانب پزشکان با تجربه نیز وجود دارد که الزاماً نشانه مراقبت ضعیف یا نداشتن تعهد کاری نیست.
نقش حرفه ای گرایی واقعی هنگامی نمایان می شود که اشتباه هایی روی می دهد.
دانستن این که هنگام بروز مشکلات چه تدبیری باید اندیشید و چه کاری باید انجام داد و چگونه واکنشی مناسب به عمل آورد می تواند اعمال استانداردهای بالای مراقبت از بیمار و یافتن راه حل سریع مشکلات را تضمین کند.

ویژگی های یک فرد حرفه ای

در این جا به برخی از ویژگی هایی که یک فرد حرفه ای به طور رایج از آن ها برخوردار است می پردازیم. وجود این ویژگی ها در یک پزشک شاید حداقل انتظاری است که بیماران از او دارند.
این ویژگی ها در نهایت سنگ بازی رابطه پزشک- بیمار را که همان «اعتماد» است می سازند.
مهارت
از یک فرد حرفه ای انتظار می رود دارای یک سری مهارت های ویژه در حوزه انتخابی خود باشد به گونه ای که بتوان او را یک کارشناس و خبره آن کار تلقی کرد.
این امر از طریق یادگیری، دانش، آموزش و تمرین مهارت های مرتبط با حرفه به دست می آید و در بیشتر موارد با شایستگی ها و صلاحیت های فرد به منصه ظهور می رسد. اعتبار این تخصص و مهارت با دیدن آموزش های لازم در طول دوره حرفه پزشکی کسب می شود.
استانداردها
این انتظار از یک فرد حرفه ای وجود دارد که دارای توانایی و از خود گذشتگی برای دستیابی به یک سری استانداردها در حوزه وظایف محوله خود باشد که مورد پذیرش افراد هم ردیف اوست.
حس شهرت
این انتظار از یک فرد حرفه ای وجود دارد که به گونه ای کار و رفتار کند که یا ذات و ماهیت حرفه خاص خود تناسب داشته باشد.
این انتظارها در حرفه پزشکی منحصر به فرد هستند: استانداردهای خوب در مورد لباس و ظاهر شخصی او و ملاک های مناسب گفتاری و رفتار شخصی. چنین ویژگی هایی در نظر یک بیمار، تایید کننده ملاکی قابل قبول برای حسن شهرت، حیثیت و اعتبار یک پزشک حرفه ای است.
مسئولیت پذیری و قابل اعتماد بودن
پایبندی به تعهدات و عمل به وعده ها جنبه های اصلی مسئولیت پذیری و قابلیت اعتماد به یک فرد حرفه ای است.
حصول اطمینان از انجام تکالیف و وظایف با پیشقدم شدن در انجام آن ها در حرفه پزشکی امری الزامی هستند و نبود توجه فوری به وظایف می تواند منجر به چیزی شود که تفاوت مرگ و زندگی در آن است.
صداقت
واژه probity یا صداقت از لاتین گرفته شده و به معنی خوبی، امانتداری و صداقت است.
یک فرد حرفه ای باید تمام این ویژگی ها به علاوه عدالت، پایبندی به قوانین و خصوصیات خوب کلی را داشته باشد.
صداقت، محور اعتماد عمومی است که نسبت به حرفه پزشکی وجود دارد و یک فرد حرفه ای باید با انجام اعمال درست موجب تقویت این اعتبار شود.
کردار
کردار یا عملکرد یک فرد حرفه ای در معرض دید و قضاوت عموم و سایر هم ردیف های حرفه ای او قرار دارد.
احترام
احترام گذاشتن به مسئولان و رعایت قوانین از جمله ویژگی های یک فرد حرفه ای است و این ویژگی هنگام اداره یا به کارگیری دیگران نیز باید رعایت شود.
یک فرد حرفه ای باید مبادی آداب باشد و به حداقل حقوق، شرافت و خودمختاری دیگران احترام بگذارد.
حرفه ای در برابر غیر حرفه ای
یک فرد حرفه ای باید:

 • به خوب انجام دادن یک کار افتخار و مباهات ورزد و به جزئیات آن توجه کند.
 • مسئولیت شخصی در قبال انجام کار و پذیرش پیامدهای آن را به عهده بگیرد.
 • در پی توسعه و ارتقای مهارت های خود باشد.
 • از حصول نتایجی که پایین تر از حد استاندارد هستند خشنود نباشد و تلاش کند تمام کارها به بهترین شکل انجام شوند.
 • آمادگی پذیرش و اعتراف به اشتباه های خود را داشته باشد، از این اشتباه ها درس بگیرد و برای پیشگیری از وقوع دوباره این اشتباه ها اقدام های مناسب انجام دهد.
 • به افرادی که مشاوره های حرفه ای به او ارائه می کنند احترام بگذارد.

در پزشکی، نمونه های رفتار غیر حرفه ای می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • دارا بودن هر گونه رفتار یا محکومیت جنایی
 • رفتاری حاکی از بی احترامی به رفاه و آسایش بیماران یا اعضای جامعه و شرافت و حقوق آن ها
 • ناتوانی در عمل به تعهدات بالینی
 • دارا بودن رفتاری گستاخانه، توهین آمیز یا غیر محترمانه
 • برخورد غیر مسئولانه یا بی تفاوت
 • بی احترامی به وقت و تلاش افرادی که به او اعتماد کرده اند، (برای مثال نبودن سروقت در محل کار به طور مستمر)
 • عدم امانتداری در قبال معامله های شغلی یا قراردادهای مالی
 • هر گونه سوء استفاده از رابطه پزشکی و بیمار
 • انجام هر کاری که موجب بی اعتمادی عموم به این حرفه می شود.
 • انجام هر کاری که اعتبار یا جایگاه این حرفه را تضعیف می کند.
 • خودخواهی: قراردادن منافع مالی یا شخصی خود بالاتر از ملاحظات دیگران
 • پذیرش استانداردهای بالینی غیر قابل قبول
 • انتقاد بی دلیل از همکاران و سایرین
 • دارا بودن رفتار نامناسب با بیماران، کارکنان و غیره...
 • درمان بیماران در زمان غیر مناسب
 • پذیرش انجام یک عمل یا یک اقدام پزشکی که برای انجام آن آموزش، مهارت یا شایستگی لازم را ندارد.
 • مقاومت و لجاجت در برابربازخوردها
 • تنبلی، شلختگی یا عدم توجه به جزئیات

مسئولیت اجتماعی
بسیاری از ویژگی هایی که به آن ها اشاره شد مرتبط با مواردی هستند که به طور مستقیم با نقش حرفه ای یک شخص ارتباط داشته و به طور عموم با توانایی او به انجام وظایف مربوط می شوند.
ولی در پزشکی، این کافی نیست. ماهیت مراقبتی این حرفه به این معنی است که یک فرد شاغل در مراقبت های سلامت باید از حسی قوی برای همدلی و تمایل به انجام کارهای خوب برخوردار باشد و این امر را می توان به طور گسترده ای با دارا بودن مسئولیت اجتماعی توصیف کرد.
این موضوع می تواند شامل موارد زیر باشد:
دلسوزی نسبت به افرادی که دچار درد و مشقت هستند.
دارا بودن نقشی مسئولانه در جامعه
برخورد مسئولانه با محیط زیست (به ویژه در ارتباط با نحوه اداره ضایعات بالینی و خطرناک یا استفاده از انرژی و مواد اولیه)
انجام طبابت خوب و شایسته از جانب پزشکان عمومی مستقل یا پزشکانی که در مطب های خصوصی به کار اشتغال دارند.
آگاهی از موضوع های اجتماعی که حرفه پزشکی در این موضوع ها دارای جایگاهی است که می تواند نقشی مهم و اساسی ایفا کند.(موضوع هایی مثل سوء استفاده جنسی به اشکال مختلف، تبعیض، ...)
انسانیت در امور حرفه ای و شخصی (به طور مثال، ارائه کمک در موارد اضطراری)
پایبندی به قانون (به طور مثال در ارتباط با سوء استفاده از مواد، رانندگی هنگام نداشتن وضعیت نامناسب جسمی و روحی)
در پایان و به طور خلاصه می توان گفت انجام درست کارها هنگامی که مطابق با قوانین باشد و همینطور انجام این کارها به دلایل اخلاقی باید موضوعی باشد که موجب افتخار یک فرد حرفه ای شود. پایداری در انجام کارهای درست در مواقعی که این امور بسیار راحت تر، سریع تر و ارزان تر هستند، می تواند آزمایشی بزرگ برای یک فرد حرفه ای به حساب آید.
بدون تردید برخی از افراد خواهند گفت ویژگی های حرفه ای گرایی تنها از راه کسب تجربه ارتقا خواهند یافت.
ممکن است نظر دیگران این باشد که حرفه ای گرایی صرفا اتخاذ تصمیم ها و انتخاب های درست و به دلایل درست است، قطع نظر از این که این تصمیم گیری ها در کدام مرحله از شغل حرفه ای شما مطرح می شوند.
در هر یک از این دو نقطه نظر حقایقی نهفته است، ولی  هیچ وقت برای تفکر درباره این موضوع ها خیلی زود نیست.
صداقت و شرافت حرفه ای ویژگی ارزشمندی است که باید آن را پرورش داد و از همان ابتدای شغل حرفه ای از جمله زمان ورود به دانشکده پزشکی نسبت به محافظت از آن تلاش کرد.