درمان آلرژی

درمان آلرژی

به طور کلی سه راه اصلی برای درمان آلرژی وجود دارد: 1- پیشگیری از تماس با ماده حساسیت زا (آلرژن) 2- درمان دارویی برای کاهش علائم و عوارض واکنش های آلرژیک 3-واکسن درمانی آلرژی (ایمنی درمانی اختصاصی با آلرژن)
نکات جامع واکسن درمانی آلرژی

نکات جامع واکسن درمانی آلرژی

واکسن آلرژی یا ایمونوتراپی، قطعی ترین راه و تنها راه ریشه کنی آلرژی می باشد به این صورت که تزریق تدریجی آلرژنها به بدن و یا چکاندن زیر زبان یا حتی روشهای دیگر که به تدریج غلظت افزایش می یابد تا به غلظت نگاه دارنده که بتواند هم بیماری کنترل کند و هم مشکلی ایجاد نکند. واکسن با آمپول فرق می کند،واکسن برای پیشگیری است ولی درآمپول دارو موجود است و اثر فوری دارد.