آبان ماه

مطب آلرژی دکتر هدایت اکبری 13 و 14 آبان ماه جهت ویزیت و تزریق واکسن تعطیل می باشد.

لطفا جهت نوبت گیری از طریق سایت اقدام به ثبت نوبت جهت روزهای بعد نمایید و در صورت لزوم به انجام ویزیت، حتما از ویزیت آنلاین استفاده نمایید

آموزش انجام ویزیت آنلایت را از اینجا ببینید