تعطیلی روز دوشنبه22 شهریور 1400

مطب آلرژی دکتر هدایت اکبری روز دوشنبه 22 شهریور ماه جهت ویزیت و تزریق واکسن تعطیل می باشد لطفا زمان دیگری را جهت ویزیت و یا تزریق واکسن در نظر بگیرید و مراجعه فرمایید