تزریق واکسن آلرژی

مطب آلرژی دکتر اکبری از روز 28 تیرماه جهت تزریق واکسن دایر می باشد